July 6, 2020

255 words 2 mins read

Red Team Engagement: Phishing Techniques

cover

โพสต์นี้เป็นอีกโพสต์หนึ่งซึ่งผมจะใช้มันเป็นโน้ตสั้น ๆ สำหรับทดสิ่งที่ได้รู้มาเผื่อซักวันนึงเราจะได้ใช้มันและก็หวังว่าคนอื่นจะได้รับประโยชน์เช่นกัน สำหรับเนื้อหาที่เราจะเลือกทดกันในวันนี้มาจาก [email protected] Webcast ในหัวข้อ Catch and release: phishing techniques for the good guys โดย Jan Kopřiva ครับ

ดาวโหลดสไลด์ประกอบการบรรยายหรือดู Webcast เต็มย้อนหลังได้ที่ SANS Webcast

 • คีย์เวิร์ดสำคัญในการทำ content ของ phishing operation ให้มีโอกาสสำเร็จสูงคือการเล่นกับคนผ่านปัจจัยซึ่งทำให้การวิเคราะห์และตัดสินใจด้วยเหตุและผลถูกบั่นทอนลง ปัจจัยเหล่านั้นมีได้หลากหลาย แต่ในการบรรยายนี้จะเน้นไปที่ปัจจัยอยู่ 3 ลักษณะคือ Known, Trustoworthy และ Urgent ทั้ง 3 ปัจจัยนี้หากใช้อย่างถูกต้องก็จะสามารถช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
 • ขั้นตอนการ Recon ยังคงเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้รู้ Defensive mechanism ที่เป้าหมายมี อาทิ ผู้ให้บริการอีเมลของเป้าหมายน่าจะมีความสามารถในการตรวจจับและป้องกันอีเมลปลอมได้ดีแค่ไหน หรือในฝั่งของเป้าหมายเองมีการตั้งค่า SPF/DKIM/DMARC ไว้อย่างไรเพื่อป้องการโจมตีในลักษณะนี้
 • เทคโนโลยีอย่าง SPF/DKIM/DMARC เป็นเทคโนโลยีซึ่งบางครั้งการเอามาใช้ให้ถูกต้องก็เป็นเรื่องที่ยาก ดังนั้นการนำผลลัพธ์จากการ Recon มาดูอาจช่วยให้เราพบอะไรที่น่าสนใจ และนำไปสู่การ bypass การป้องกันได้ ตัวอย่าง #56742 SPF whitelist of mandrill leads to email forgery
 • เทคนิคการเล่นกับชื่อผู้ส่ง
  • ปลอมทั้งหมดผ่าน SMTP server ของเราเองแต่อาจเจอปัญหาในการตรวจสอบย้อนกลับ หรือปัญหาเกี่ยวกับ reputation ของ SMTP server
  • ใช้ทริคปลอมอีเมลแอดเดรส เช่น ระบุ Sender address ให้มี First Last <[email protected]> ไปด้วย
 • เทคนิคการเล่นกับลิงค์ทั้งลิงค์ของ SMTP server หรือในเนื้อหาของอีเมล
  • ใช้เทคนิค Character substituion โดยอาจลองหาผ่าน elceef/dnstwist
  • ใช้เทคนิค IDN homograph โดยใช้ Homoglyph Attack Generator ช่วยสร้าง
  • ใช้เทคนิค multi-level domain name เช่น ตัวอย่างในเคสของ DNC hack ตอนปี 2016
  • ใช้เทคนิค Open redirect ให้ลิงค์ที่ไปยังเว็บไซต์ปลอมผ่านเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือก่อน
  • ใช้การใส่ attribute title ในแท็ก <a> กับเป้าหมายที่ใช้เว็บอีเมลเป็นไคล์เอนต์หลัก เช่น <a href="https://fake.com>" title="https://godd.com">link</a>
 • เทคนิคการเล่นกับเนื้อหาของอีเมล
  • หลีกเลี่ยงการใช้คีย์เวิร์ดยอดนิยมที่อาจถูกระบบตรวจจับแบบ keyword matching ตรวจเจอ เช่น Microsoft, Account, Urgent, Invoice
  • ใช้เทคนิค Z-WASP ในการช่วยแตกคำเพื่อป้องกันการตรวจจับ
  • ใช้เทคนิค Ropemaker ซึ่งมีการนำโค้ด CSS มาใช้ในการเปลี่ยนหน้าตาเนื้อหาเมื่ออีเมลถูกเปิดอ่าน
  • ใช้เทคนิค Zerofont หรือการแทรกตัวอักษรขนาดเล็กระหว่างคำที่มักจะถูกตรวจจับโดยระบบ

อัปเดตเทคนิคเพิ่มเติมจากประสบการณ์การทำ Phishing simulation

 • พิจารณาการใช้บริการอย่าง Mailchip หรือ Sendgrid ในการช่วยส่งอีเมลเนื่องจาก reputation ที่ดีกว่า
 • ตั้งค่า Return-Path ให้ตรงกับอีเมลเป้าหมายเพื่อกำหนดปลายทางหากเกิดกรณี email bouncing
 • พิจารณาการตั้งค่าหรือเปลี่ยน A record ใน DNS หรือตั้ง TTL ให้ต่ำหลังจากมีการส่งอีเมลออกไปแล้ว เนื่องบริการอีเมลบางบริการจะมีการตรวจสอบอีเมลหลังจากที่มีการส่งออกไปและจะพบปัญหาในการตรวจสอบ ซึ่งอาจช่วยให้สามารถข้ามผ่านกระบวนการตรวจสอบได้
 • หากเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงลักษณะของเนื้อหาที่สามารถถูกตรวจสอบได้ด้วยวิธีการ pattern matching เช่น HTML หรือ text ทั่วไป และควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งหากมีการใช้ payload ที่เป็นนิยม เช่น ไฟล์เอกสารแนบมาโครสคริปต์
 • หากต้องมีการใส่ไฟล์แนบ วิธีการปลอดภัยที่สุดคือการอัปโหลดไฟล์แนบดังกล่าวไปยังบริการฝากไฟล์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง หรือในระบบที่เราสามารถควบคุมได้ เพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะถูกดึงไฟล์แนบออกไปตรวจสอบ
 • ทำการปรับเปลี่ยนคำใน payload เพื่อป้องกันการทำ pattern matching ตัวอย่างเช่น หาก payload มีการใช้คำว่า powershell.exe เราอาจสามารถใช้สคริปต์อย่าง Invoke-Obfuscation มาช่วยในการปกปิด ให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่สามารถตรวจจับได้ทันที เช่น "po" & "w" & "er" & "s" & "he" & "l" & "l" & ".e" & "x" & "e" & " "
 • ต้องตรวจสอบการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ปลอมเสมอ และใช้วิธีการ เช่น <meta> ในการเปลี่ยนเส้นทางความพยายามเข้าถึงที่ไม่ถูกต้องออก

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม: